Hướng dẫn sử dụng

  • Sử dụng ở đâu: Thanh plaumai được sử dụng trong các bình nhiên liệu của phương tiện.
  • Các sử dụng: Đặt trực tiếp vào bình nhiên liệu.
  • Sử dụng bao nhiêu thanh: 1 thanh cho 5 lít nhiên liệu

Bảng số lượng sử dụng đối với các phương tiện

удилищеntybdeps balisong
Call Now Button