HIỆU SUẤT KHI SỬ DỤNG PLAUMAI ECO

Hiệu suất sử dụng Plaumai eco -1

Ví dụ để hiển thị hiệu quả nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu của phương tiện (ô tô và xe buýt), tàu và xe máy được cải thiện 10% ~ 15%

Hiệu suất sử dụng Plaumai eco -2

Ví dụ để hiển thị hiệu quả nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu của phương tiện (ô tô và xe buýt), tàu và xe máy

Hiệu suất sử dụng Plaumai eco -3

Ảnh hưởng của việc giảm khí thải của xe (xe diesel)

Call Now Button